Cultuur en Learning Analytics


Beste deelnemer,

Bedankt voor uw tijd en om onze enquête in te vullen!

Waarover gaat het?

Learning Analytics is een steeds belangrijker onderwerp in onderwijsonderzoek en -beleid. Learning Analytics betreft hier het verzamelen en analyseren van onderwijsgerelateerde gegevens van studenten in het hoger onderwijs met als doel hen beter te begrijpen en hen optimaal te ondersteunen bij het leren. Het doel van deze vragenlijst is om meer te weten te komen over uw mening over het verzamelen, analyseren en gebruiken van onderwijsgegevens door uw eigen universiteit. De resultaten van deze vragenlijst zullen ons helpen om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen van studenten m.b.t. het gebruik van onderwijsgegevens.

Wie zijn wij?

Wij zijn een internationale groep onderzoekers die geïnteresseerd zijn in culturele verschillen in de toepassing van Learning Analytics over de hele wereld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit van Nederland, het Duitse Instituut voor Onderwijsonderzoek (DIPF) en de Goethe Universiteit Frankfurt. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de CILA-website: https://cila.learningdashboards.eu/.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Al uw antwoorden worden tijdens het enquêteproces gecodeerd met willekeurige getallen om uw privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen. Voor de evaluatie van de gegevens worden alle gegevens die kunnen leiden tot een identificatie van uw persoon verwijderd eens de gegevensverzameling is voltooid. Alle verzamelde gegevens worden verwijderd na voltooiing van het onderzoek, maar uiterlijk na een bewaartermijn van vijf jaar. De verzamelde gegevens zijn alleen toegankelijk voor onderzoekers die bij dit onderzoeksproject zijn betrokken. Om uw gegevens voortijdig te verwijderen, kan u contact opnemen met Prof. Dr. Drachsler: drachsler@dipf.de

Hoe verwerken we uw gegevens?

Uw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk beoordeeld. The Leibniz - Institut für Bildungsforschung und Bildungsevaluation (DIPF), Rostocker Str. 6, 60323 Frankfurt am Main is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Uw contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming is de data protection officer van het Instituut: datenschutz@dipf.de

Voor algemene vragen over de vragenlijst en het enquêteproces kan u contact opnemen met Prof. Dr. Drachsler: drachsler@dipf.de

Uw rechten als deelnemer:

Deelname aan deze vragenlijst is vrijwillig. U hebt het recht om uw deelname te allen tijde te annuleren en uw bijdragen zonder enig nadeel te verwijderen. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over de door ons opgeslagen persoonsgegevens. U kunt op elk moment vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. U hebt te allen tijde het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen, bezwaar te maken tegen verdere verwerking of uw recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden. Als u weigert deel te nemen of uw toestemming intrekt of beperkt, heeft dit geen nadelen voor u.